Rashid Al-Efasy

Google
 

< If you want to download, right-click and save >

Surah # Surah Name
01 Surah Al-Fatiha
02 Surah Al-Baqara [1-4]
02 Surah Al-Baqara [2-4]
02 Surah Al-Baqara [3-4]
02 Surah Al-Baqara [4-4]
03 Surah Al-Imraan [1-2]
03 Surah Al-Imraan [2-2]
04 Surah An-Nisa [1-2]
04 Surah An-Nisa [2-2]
05 Surah Al-Maeda [1-2]
05 Surah Al-Maeda [2-2]
06 Surah Al-An'am [1-2]
06 Surah Al-An'am [2-2]
07 Surah Al-A'raf [1-2]
07 Surah Al-A'raf [2-2]
08 Surah Al-Anfaal
09 Surah At-Tawba
10 Surah Yunus
11 Surah Hud
12 Surah Yusuf
13 Surah Ar-Raad
14 Surah Ibraheem
15 Surah Al-Hijr
16 Surah An-Nahl
17 Surah Al-Isra
18 Surah Kahf
19 Surah Maryam
20 Surah Taha
21 Surah Al-Ambiya
22 Surah Al-Hajj
23 Surah Al-Muminoon
24 Surah An-Noor
25 Surah Al-Furqan
26 Surah Ash-Shuara
27 Surah An-Naml
28 Surah Al-Qasas
29 Surah Al-Ankaboot
30 Surah Ar-Rum
31 Surah Luqman
32 Surah As-Sijda
33 Surah Al-Ahzab
34 Surah Saba
35 Surah Fatir
36 Surah Yaseen
37 Surah As-Saaffat
38 Surah Saad
39 Surah Az-Zumar
40 Surah Al-Ghaafir
41 Surah Al-Fussilat
42 Surah Ash-Shura
43 Surah Az-Zukhruf
44 Surah Ad-Dukhaan
45 Surah Al-Jathiya
46 Surah Al-Ahqaaf
47 Surah Muhammed
48 Surah Al-Fath
49 Surah Al-Hujuraat
50 Surah Qaaf
51 Surah Az-Zaria
52 Surah At-Thoor
53 Surah An-Najm
54 Surah Al-Qamar
55 Surah Ar-Rahman
56 Surah Al-Waqia
57 Surah Al-Hadeed
58 Surah Al-Mujaddila
59 Surah Al-Hashr
60 Surah Al-Mumtahana
61 Surah As-Saaf
62 Surah Al-Jumu'a
63 Surah Al-Munafiqun
64 Surah At-Taghabun
65 Surah At-Talaq
66 Surah At-Tahreem
67 Surah Al-Mulk
68 Surah Al-Qalam
69 Surah Al-Haaqqa
70 Surah Al-Ma'arij
71 Surah Nooh
72 Surah Al-Jinn
73 Surah Al-Muzzammil
74 Surah Al-Muddathir
75 Surah Al-Qiyama
76 Surah Al-Insaan
77 Surah Al-Mursalat
78 Surah An-Naba
79 Surah An-Naziya
80 Surah Abasa
81 Surah At-Takweer
82 Surah Al-Infitaar
83 Surah Al-Mutaffiffeen
84 Surah Al-Inshiqaaq
85 Surah Al-Burooj
86 Surah At-Tariq
87 Surah Al-A'la
88 Surah Al-Ghashiya
89 Surah Al-Fajr
90 Surah Al-Balad
91 Surah Ash-Shams
92 Surah Al-Layl
93 Surah Ad-Duha
94 Surah Ash-Sharh
95 Surah At-Theen
96 Surah Al-'alaq
97 Surah Al-Qadr
98 Surah Al-Bayyina
99 Surah Az-Zalzalah
100 Surah Al-'adiya
101 Surah Al-Qaaria
102 Surah At-Takathur
103 Surah Al-Asr
104 Surah Al-Humaza
105 Surah Al-Feel
106 Surah Quraish
107 Surah Al-Ma'un
108 Surah Al-Kauthar
109 Surah Al-Kafiroon
110 Surah An-Nasr
111 Surah Al-Masad
112 Surah Al-Ikhlaas
113 Surah Al-Falaq
114 Surah An-Naas

Please email me all broken links, questions or comments, info@minsid.com

www.minsid.com since July 2006